Odháčkovač

Z vloženého textu odstraní diakritiku.


Pro opačný převod můžete využít online převodník Korektor: https://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/