Datum a čas

Úkol (vstup)

Vytvořte skript, který po spuštění zobrazí aktuální čas, datum včetně dne v týdnu a měsíce (včetně html značek).

Bude potřeba funkce date(), která obsahuje parametry pro výpis dne týdne a měsíce, avšak v angličtině.​

Výsledný skript odevzdejte podle pokynů vyučujícího.

Povinné podmínky řešení:​

  1. Použití polí pro lokalizované názvy dnů a měsíců.​
  2. Pro správný tvar hodin a minut: hodina/hodiny/hodin a minuta/minuty/minut použijte dva podprogramy s návratovou hodnotou.

Výsledek (výstup)

Tato stránka byla načtena
v neděle 14. července 2024 v 1 hodinu 06 minut