Generování data

  1. Vytvořt 3 prvky <select> vedle sebe: den 1-31, měsíc 1-12 a rok v rozsahu 1954 - 2024 (čili letošní rok − 70 až letošní rok).
  2. Získané hodnoty vypiš ve tvaru RRRR-MM-DD.

PHP funkce pro doplnění úvodních nul: https://www.w3schools.com/pHp/func_string_str_pad.asp
Rubber duck debugging