Převzetí hodnoty metodou GET

https://www.w3schools.com/php/php_superglobals.asp

Výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníku `c=\sqrt{a^2+b^2}`. Zadej délku strany `a` a `b` jako argumenty za URL podle ukázky níže a stiskni Enter.

http://.../get.php?a=3&b=4


Rubber duck debugging