Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 6
Na 2. kostce padlo číslo 2

Součet bodů je 8


Rubber duck debugging