Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 6
Na 2. kostce padlo číslo 5

Součet bodů je 11


Rubber duck debugging