Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 3
Na 2. kostce padlo číslo 2

Součet bodů je 5


Rubber duck debugging