Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 3
Na 2. kostce padlo číslo 4

Součet bodů je 7


Rubber duck debugging