Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 1
Na 2. kostce padlo číslo 2

Součet bodů je 3


Rubber duck debugging