Náhodný hod dvěma kostkami

Na 1. kostce padlo číslo 3
Na 2. kostce padlo číslo 6

Součet bodů je 9


Rubber duck debugging