Kvádr

Funkce s parametry

Napiš skript kvadr.php, který na vstupu dostane 3 čísla a textový řetězec - délku, výšku, hloubku kvádru a text, v jakých jednotkách jsou vstupní hodnoty. Skript vypočítá a zobrazí objem, plochu a tělesovou úhlopříčku kvádru (`u = \sqrt{a^2 + b^2 +c^2}`). Každý z výpočtů bude provádět samostatná funkce s parametry, její návratovou hodnotou bude vypočtený údaj. `\pi` je v PHP funkce pi().

Vstupní údaje:

(Budou přímo ve skriptu)

Délka = 5
Výška = 3
Hloubka = 6
Jednotka = cm

Očekávaný výstup:

Délka = 5 cm
Výška = 3 cm
Hloubka = 6 cm
Objem = 90 cm3
Plocha = 126 cm2
Úhlopříčka = 8.37 cm


Rubber duck debugging