Kontrola stíracích losů

Máte k dispozici mnoho stíracích losů, všechny již seškrábané. Každý los obsahuje dva seznamy čísel oddělené svislou čarou: seznam vylosovaných čísel a potom seznam čísel, která máte. Musíte zjistit, která z vylosovaných čísel se objeví v seznamu vašich čísel. První shodné číslo vyhrává 10 Kč, každé další po prvním tuto výhru zdvojnásobí.

Příklad https://www.edumach.cz/prog/losy_sample.txt :

Los 1: 41 48 83 86 17 | 83 86  6 31 17  9 48 53
Los 2: 13 32 20 16 61 | 61 30 68 82 17 32 24 19
Los 3:  1 21 53 59 44 | 69 82 63 72 16 21 14  1
Los 4: 41 92 73 84 69 | 59 84 76 51 58  5 54 83
Los 5: 87 83 26 28 32 | 88 30 70 12 93 22 82 36
Los 6: 31 18 13 56 72 | 74 77 10 23 35 67 36 11

Ve výše uvedeném příkladu má los 1 pět výherních čísel (41, 48, 83, 86 a 17) a osm vašich čísel (83, 86, 6, 31, 17, 9, 48 a 53). Z čísel, která máte jsou čtyři z nich výherní: 48, 83, 17 a 86. To znamená, že karta 1 má hodnotu 80 Kč (10 Kč za první číslo, poté zdvojnásobené 3× za každé ze tří dalších čísel).

Pro losy v tomto příkladu by výhra činila 130 Kč.

Kolik korun činí výhra pro losy v přiloženém seznamu? https://www.edumach.cz/prog/losy.txtRubber duck debugging