Odmocnina ve výrazu (ošetření výpočtu)

Napiš skript, který načte čtyři proměnné `a`, `b`, `c` a `d`, vypočítá následující výraz `x = \frac{ \sqrt{a + b}} {c + d}` a zobrazí jednu z možností:

  1. Hodnotu `x`
  2. Chybovou zprávu "V oboru reálných čísel nemá řešení"
  3. Chybovou zprávu "Dělení nulou"

Ukázka

Něco je špatně. Nemůžu vypočítat!

Rubber duck debugging