Ohmův zákon

Větvení, logické operace, kontrola vstupních dat.

Tento skript z libovolných dvou uživatelem zadaných veličin – napětí, proud, odpor vypočítá třetí. Uživatel má k dispozici tři formulářová pole. Pokud zadá libovolné dvě hodnoty, skript vypočítá třetí. Výstupem budou všechny tři hodnoty. Kromě prázdného třetího pole je povolené zadat nulu.

Z důvodu jednoduchosti skriptu jsou na vstupu povolená pouze čísla (input type="number"). Odpadá tak potřeba testovat, zda uživatel zadal číslo.
Špatný vstup!
Povolené jsou pouze dvě hodnoty a popř. nula u třetí.


Rubber duck debugging