Práce plynu

Napište PHP skript, který vypočítá práci ideálního plynu, jestliže působil na píst tlakem 50 kPa a objem nádoby se zvětšil z 5 m3 na 10 m3. Vstupní hodnoty budou zadané přímo ve skriptu. Výsledek zobrazte v MJ.

\[\begin{matrix} W &=& p \cdot \Delta V \\ \Delta V &=& V_2 - V_1 \end{matrix}\]

Očekávaný výstup:

V1 = 5 m3
V2 = 10 m3
p = 5 kPa
W = 0.25 MJ

Rubber duck debugging