Průměr čísel

Část 1

Napiš skript, který vypočítá aritmetický průměr libovolného počtu zadaných čísel (minimálně však pěti). Ty uživatel vloží jako řadu hodnot oddělených čárkou. Příklad: 3,5,8,100,45,7,-20,40,1 (za posledním číslem čárka není). Výstupem bude kromě vypočteného průměru i samotný výpis vložených čísel oddělených mezerou. Další podmínkou je, aby minimální počet vložených čísel byl 5. Ulož pod názvem prumer1.
Rubber duck debugging