Voda

Typické využití rekurzivní funkce

Máte k dispozici neomezený počet nádob s objemem 6, 3 a 2 litry. Skript pro zadaný objem vody vypíše všechny nádoby, které budete k odměření potřebovat.
<?php
  function rozloz($objem) {
    if($objem == 0) {
      return True;
      }
    elseif($objem < 0) {
      return False;
      }
    elseif(rozloz($objem-6)) {
      echo " 6 l<br>";
      return True;
      }
    elseif(rozloz($objem-3)) {
      echo " 3 l<br>";
      return True;
      }
    elseif(rozloz($objem-2)) {
      echo " 2 l<br>";
      return True;
      }
    else {
      return False;
      }
  }

  $objem = 31;
  echo "Rozlož $objem litrů:<br>";
  rozloz($objem);
?>

Rubber duck debugging