Třídící algoritmy: Select sort

Zdroj: https://panska365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/machac_panska_cz/EUBjmGIcLTdBndigLMx1VLAB3qlmcENJDMwZWkOSzA7GrA?e=8MflsF

Do pole níže vložte řadu čísel oddělených čárkou (za posledním čárka není), např. tyto:
20, 17, 11, 13, 3, 12, 16, 5, 1, 15, 18, 14, 13, 12, 0
Program je vypíše tak jak jsou a také seřazená vzestupně metodou Select sort.
Na konec vypíše počet přesunů nutných k seřazení. Pro ukázkovou sadu dat bude potřeba 75 přesunů.
Rubber duck debugging