Test proměnné

Typ proměnné

gettype()

Jakého datového typu je proměnná. Vrací hodnoty string, integer, double, boolean nebo NULL. Přes metodu GET nebo POST budou i čísla vyhodnocena jako text. Pomocí funkce settype() je možné změnit typ proměnné. Např. pokud chcete počítat s proměnnou, která je zavedená jako řetězec. Funkce má 2 argumenty. Druhým je typ proměnné: "string", "int", "float" nebo "boolean".

NULL

U hodnot převzatých metodami GET nebo POST může dojít ke "zvláštnímu úkazu". Otestujte různé varianty URL a všímejte si výsledků. Např.:

× 2 = 0

var_dump()

Tato funkce navíc vrací i hodnotu proměnné včetně jejího datového typu. Hodí se při ladění programu nebo hledání chyb ve skriptu.

NULL

Test existence proměnné

Otestujte různé varianty URL a všímejte si výsledků. Např.:

isset()

Funkce isset() se používá pro kontrolu, zda proměnná vůbec existuje. Vrací logickou hodnotu TRUE nebo FALSE:

bool(false)

empty()

Funkce empty() ověří, zda má testovaná proměnná nastavenu nějakou hodnotu. Vrací logickou hodnotu TRUE nebo FALSE.

bool(true)

Jednoduchý test existence "čehokoli" v GET (nebo i v POST)

if ($_GET) {
    //TRUE - v GET něco je 
} else {
    //FALSE - v GET nic není
}

V GET nic není.

Převodní funkce

str_replace()

Funkce nahradí jeden řetězec jiným. Má tři argumenty: str_replace("co_hledat","čím_nahradit","zdroj"). Lehce jde nahradit např. desetinou čárku za tečku. Otestujte si zadáním např. čísla 3,14:

Původní:
Po záměně:


Rubber duck debugging