Obsah trojúhelníku

Část 1

Vytvoř skript triangle1.php, který po zadání délek všech stran trojúhelníku v celých metrech vypočítá jeho obsah. Součástí skriptu bude test, zda lze ze zadaných hodnot obsah vypočítat. Pokud nepůjde, skript vypíše vhodné hlášení. V opačném případě skript vypíše jednotlivé délky a také celkový obsah zaokrouhlený na dvě desetinná místa (včetně jednotek m a m2).

\[S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{kde} \quad s = \frac{a+b+c}{2}\]