Válec

Funkce s parametry

Napiš skript valec.php, který na vstupu dostane 2 čísla a textový řetězec - průměr (`d`), výšku (`v`) a text, v jakých jednotkách jsou vstupní hodnoty. Skript vypočítá a zobrazí objem, plochu a tělesovou úhlopříčku (`u`) válce. Každý z výpočtů bude provádět samostatná funkce s parametry, její návratovou hodnotou bude vypočtený údaj. `\pi` je v PHP funkce pi().

Vstupní údaje:

(Budou přímo ve skriptu)

Průměr = 3
Výška = 4
Jednotka = cm

Očekávaný výstup:

Průměr = 3 cm
Výška = 4 cm
Objem = 28.27 cm3
Plocha = 51.84 cm2
Úhlopříčka = 5 cm

Rubber duck debugging