Výraz 1

Zadání

Vytvoř skript vyraz1, který dostane na vstupu od uživatele tři celá čísla `x`, `y` a `z` a na výstupu zobrazí hodnotu následujícího výrazu. Ošetření správnosti vstupních dat nebude součástí hodnocení.

\[V = 100 \left( \frac{x+y+z}{xyz} \right)\]

Řešení


Rubber duck debugging