Obsah trojúhelníku

Část 2

Vytvoř kopii skriptu triangle1.php, který rozšiř o testy na typ trojúhelníku (původní funkce zůstanou zachovány). Skript ulož pod názvem triangle2.php.

  1. Trojúhelník je pravoúhlý.
  2. Trojúhelník je rovnostranný.
  3. Trojúhelník je rovnoramenný.

V případě pravdivosti některého z tvrzení jej vypiš.

Nezapomeň, že existuje speciální případ, kdy platí 1 i 3 zároveň.


Rubber duck debugging