Výraz 2

Zadání

Program z předchozí úlohy (vyraz1.php) změň dle následujících instrukcí a ulož ho pod názvem vyraz2.php. Budeš počítat 1000 hodnot výrazu \[V = 100 \left( \frac{x+y+z}{xyz} \right)\] a jejich celkový součet. Vstup i výstup dat bude v jednom souboru.

  1. Změň program z prvního bloku tak, aby uživatel zadal jen dvě hodnoty na vstupu pro `x` a `y`. Zadávání hodnoty `z` z programu odstraň, nebo ho vlož do komentáře.
  2. Následně napiš část programu, která bude průběžně do výrazu za proměnnou z dosazovat hodnoty od 1 do 1000. Výstupní hodnoty proměnné `V` se budou postupně vypisovat na stránku, každá na nový řádek. Budou zaokrouhlené na 4 desetinná místa.
  3. Bonus hodnocení navíc dostaneš, pokud dokážeš hodnoty zapsat také do vytvořeného nového výstupního textového souboru output.txt, každou hodnotu na nový řádek. Hodnotit se bude i efektivita kódu.

Řešení


Rubber duck debugging